Wymiana doświadczenia

Wymiana doświadczenia

Dzielimy się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w prowadzeniu własnej firmy.

Szkolenia

Szkolenia

Nastawienie na ciągłe doskonalenie w zakresie zarządzania i biznesu.

Wspólne przedsięwzięcia

Wspólne przedsięwzięcia

Podejmuje wspólne działania w tworzeniu nowych projektów i firm.

Proinventum.pl - klub networkingu zrzeszający przedsiębiorców, którzy chcą się wymieniać swoim doświadczeniem.

Klub networkingu

Projekt klubu networkingu zrodził się z ciągłej potrzeby rozwoju oraz wymiany doświadczenia wśród osób, które od lat prowadzą własne działalności gospodarcze. Budowanie sieci kontaktów pozwoli na zacieśnianie stosunków środowiska biznesowego oraz na szerszy dostęp do informacji rynkowych. Współpraca członków klubu może również przybrać formę wzajemnego świadczenia usług, co przekłada się na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki organizacji szkoleń, spotkań z trenerami chcemy poszerzać wiedzę między innymi z zakresu zarządzania, psychologii, sprzedaż i szeroko pojętego biznesu. Do działalności klubu, również będzie należało inicjowanie wspólnych przedsięwzięć oraz projektów. ProInwentum to klub networkingu, który zrzesza członków na zasadzie dobrowolnej oraz nie prowadzący działalności komercyjnej.

Członkowie

Poznaj nasz zespół
reflect-group-logo

Szymon Frieske

reflect-group-logo

Paweł Frieske

as4you-logo

Piotr Marciniak

aeropact-logo

Sebastian Golus

aeropact-logo

Hubert Topoliński

tz-poland-logo

Tomasz Sobecki

tz-poland-logo

Bartosz Granat

inox-logo

Krzysztof Meller

powertrade-logo

Konrad Hrabia

Chcesz do nas dołączyć?

Chcesz wymieniać się doświadczeniami i poznawać innych kreatywnych przedsiębiorców?

Formularz dołączenia

Pouczenie

Aby dołączyć do klubu należy spełnić następujący warunek: Należy być właścicielem, współwłaścicielem, większościowym udziałowcem lub prezesem przedsiębiorstwa, które zatrudnia powyżej 5 osób.

Spotkania

Nadchodzące spotkania
pierwsze-spotkanie-organizacyjne

22 kwietnia

Rozwiązywanie wyzwać w formie grupy fokusowej.

13 maja

Wymiana doświadczenia w zakresie biznesowych niepowodzeń.

10 czerwca

Gość specjalny.